សកម្មភាពក្នុងសង្គម


CP & A គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅក្នុងនាំចូលនៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រ ទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានជួបប្រទះនៅក្នុងអាជីវកម្មនេះអស់រយៈ ពេល ជិត 20 ឆ្នាំមកហើយ។ ជាមួយនឹងការឆានែលការចែកចាយដ៏ខ្លាំងរបស់ ខ្លួននិងរយៈពេលវែងរបស់ខ្លួនដឹងអំពីរបៀប ដែលនៅក្នុងទីផ្សារយើងមាន បច្ចុប្បន្នទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងប្រទេសផ្តាច់មុខនិងការចែកចាយស្រាបៀរ, ទឹកផ្លែឈើ, ទំនិញប្រើប្រាស់ល្បឿនលឿននិងសំបកកង់

Health
Oral Health Month


ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយនឹងធ្មេញ Colgate ក្រុមប្រឹក្សាតែងតែប្រារព្ធជាទិវាសុខ ភាពមាត់ថ្នាក់ជាតិ។នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2011 ទិវាសុខភាពមាត់ជាតិនៅ ក្នុងធ្វើឡើង នៅខែមករា 31th ក្រោមឯកឧត្ដមនៃ HEProf.Mom ប៊ុនហេង។
ព័ត៏មាន​ & ព្រឹត្តិការណ៏

25-April-2018
អបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីស្រាបៀរលីអូ នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤។ នៅមាន Honda Dream 2014 iPad mini iPhone 5s បណ្តោងមាស លុយ និង រង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ឋឹកសន្ឋាប់ទៀត កំពុងរងចាំអ្នក

25-April-2018
កម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់កីឡាករដែលឈ្នះការប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរ